Месец: май 2019

Теломерите – фонтан на живота

Какво всъщност са теломерите и защо те се оказват ключов фактор в такива фундаментални и привидно раздалечени области на медицината като рака и стареенето? Генетичният материал на клетките е ДНК. В молекулата на ДНК е записана информацията за свойствата и качествата на клетките. Информацията за всяко едно отделно свойство и качество е записана отделно и […]

Read more