Всичко за пептидите


Проф.Д-р М.Н.Галина Рижак – научен консултант на компания Peptides, заместник-директор по научни изследвания и нови технологии на Санкт-Петербургския Институт по Биорегулация и Геронтология на Северозападния филиал на Руската Академия на Медицинските Науки.