Компанията днес

През 2010 г. бе сформирана динамичната и целеустремена компания НПЦРиЗ(Научно-производствен Център за Ревитализация и Здраве), която за кратък период от време достигна рекордно високи темпове на развитие.

Като лидер в областта на анти-ейдж технологиите, Компанията не спира с постигнатото до момента, а стъпка по стъпка разширява границите на своето присъствие в различни страни, създавайки максимално комфортни условия за развитие на партньорите си. Официалното навлизане на Европейския пазар е друго голямо постижение в развитието на компанията, с което доказва способността си да реализира най-амбициозните си планове като структура без граници.

С настъпването на 8-годишнината на компанията се появи голям потенциал за въвеждане на нови стандарти за развитие по отношение на работа с клиенти. През май 2018 г. бяха извършени мащабни реформи и ребрандиране. В развитието си Марката “НПЦРиЗ” се превърна в компания “Пептиди” (Peptides). Глобалните вътрешни промени бяха направени за да стартират навлизането в съвършено ново ниво на развитие. Необходимостта от ре-брандинг бе продиктувана от сериозния напредък в навлизането на пазара на anti-age технологии. В момента проблемът със застаряване на населението засяга не само хората в зряла възраст, но и младите хора – поколението Millennials. Животът на високи обороти в мегаполисите води до това, че човек постоянно живее в стрес, а болестите „се подмладяват” и ни настигат във все по-ранна възраст. Затова днес потенциалните клиенти на компанията са не само възрастни, но и млади хора.

Peptides (“Пептиди”) e водеща в областта на anti-age (анти-стареене) технологии, пептидната и непептидната биорегулация. Днес продуктите са представени в много страни по света, открити са над 600 представителства. В нейния арсенал има над 300 лекарства, които нямат аналог както в Русия, така и в чужбина. Напоследък в асортимента се появиха много иновативни продукти, които оказаха глобално въздействие върху развитието на компанията. Тези уникални продукти, на базата на пептиди, са в състояние да стартират процеса на подмладяване на всички нива, както и да подсигурят пълноценна, професионална и ефективна грижа за кожата на лицето.

Приоритетно направление в дейността на компанията се явяват научните изследвания и разработки в областта на превенцията на стареенето и програмите за биоревитализация. Специалистите от научния отдел предлагат проблема със стареенето да се погледне от нов ъгъл, а именно да се справят не само с последиците от него, а превантивно да предотвратят появата на възрастови изменения, което ни води до заключението, че красотата и младостта са пряко зависими от цялостното състояние на организма. Съвременните програми за изследване разкриват склонността на даден организъм към определено заболяване на генетично ниво, а иновативните програми за биоревитализация позволяват да се обърне и забави процеса на стареене, което води към подмладяване на клетъчно ниво и съответно до възстановяване на регулиращите механизми на всички органи и системи.

Неоценим принос за развитието на компанията направи съвместната научна дейност с Института по биорегулация и геронтология в Санкт Петербург. Благодарение на това тясно сътрудничество хората по целия свят имат възможност да използват модерни анти-ейдж технологии. Тази научна дейност се основава на концепцията за активно дълголетие, която предполага навременно, всеобхватно, безопасно и ефективно въздействие върху организма, с цел да се забавят процесите на стареене.

Друга ключова дейност на компанията са социални проекти. На първо място, участие в цялостната държавна програма “Активно дълголетие” под патронажа на обществената организация “Лига на националното здраве” в Русия, която се ръководи от генералния директор на Научния център по сърдечно-съдова хирургия А.Н.Бакулев, академик на Руската академия на медицинските науки Л.А.Бокерия. В момента в Русия са открити шест Обществени приемни на Санкт Петербургския институт за биорегулация и геронтология. Те работят за тези, които искат да намерят пътя към отличното здраве, младост, активно дълголетие и подобряване на качеството си на живот. Техните основни задачи са подобряване на здравето на гражданите, профилактика на преждевременното стареене, насърчаване към здравословен начин на живот и поддържане на активното дълголетие.

Глобалният статус на фирмата се доказва от факта, че специалистите от научния отдел редовно участват в мероприятия на Международната асоциация по геронтология и гериатрия и постоянно споделят опита си с чуждестранни колеги в областта на anti-age медицината.

Компанията непрекъснато подобрява и усъвършенства качеството на своите продукти, продължава стремителния си полет към високите успехи и получава заслужени награди в престижни конкурси. Първата, и разбира се не последна, победа бе наградата „Компания № 1” за 2016 г. с присъдено почетно звание „Надежден доставчик на стоки и услуги” и връчване на почетният знак „За принос в развитието на националната икономика”.

За постижения в областта на Опазване на околната среда и екологичната безопасност на производство, компанията е удостоена със Сертификат за еко-компания 2018 година. Полученият документ потвърждава, че компанията е щадяща околната среда, всички нейни продукти, включително опаковките, отговарят на всички стандарти за екологична безопасност.

Мисия на компанията

Нашите международно признати и иновативни продукти, произведени в следствие на уникалните разработки от водещи световни и руски учени в областта на медицината, генетиката и молекулярната биология са достъпни за милиони хора и по този начин подобряваме качеството на жизнения стандарт. Предоставяме здраве, добро състояние и увереност в бъдещето. Повишаваме престижа на Руската федерация пред международната научна общност.