Цитогени

ЦИТОГЕНИ – серия от синтезирани пептидни геропротектори с бързо действие

Синтезираните пептиди са резултат от многогодишни, научни изследвания на учените от Санкт-Петербургския Институт по Биорегулация и Геронтология СЗО РАМН, които разработиха нов подход за откриване на физиологично активните пептиди.

Цитогените, за разлика от цитомаксите, се синтезират от природни аминокиселини, получени в резултат на копиране работната част на най-активния пептид от целия комплекс, съдържащ се в екстракта, т.е. една съкратена молекула. Синтезираните пептиди имат по-бърз ефект, като първоначално стартират възстановителната функция на вътрешните органи. В последствие, за да се продължи положителната динамика в терапията, се препоръчва последващ прием на цитомакси.

Препоръчително е физиологично активните къси пептиди да се приемат във всяка възраст с цел – да се поддържат обменните процеси в нормални нива, при профилактика и лечение на различни заболявания, при рехабилитация след сериозни заболявания, травми и операции, за да се забавят процесите на стареене в организма.

Вижте нашата статия на тема: «Какво трябва да знаем за цитогените»