Натурални пептиди - Цитомакси

Цитомакси – пептиди с естествен произход.

Разработка на Санкт-Петербургския институт за Биорегулация и Геронтология на СЗО РАМН – абсолютно нова, високоефективна технология за изолиране на нискомолекулни пептидни фракции от органи и тъкани на животни позволява създаването, ексклозивно за Компания Peptides, на нов клас природни Биологично Активни Добавки – парафармацевтици, включиващи 21 уникални препарата.

Геропротекторите, създадени на базата на натурални пептиди, спомагат за забавяне на преждевременното стареене и нормализират метаболитните процеси в клетките на организма, като предизвикват естествения им процес на обновяване, намаляват риска от възникване на онкологични заболявания и увеличават продължителността на живота. Ефективността при използването на пептидни биорегулатори е доказана от многогодишни клинични изследвания. Цитомаксите нямат странични ефекти, тъй като те съдържат пептиди, които са част от човешкото тяло

Вижте нашата статия на тема: “Какво е нужно да се знае за Цитомаксите?!”